Zmluva č. 09017/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:09017/2010
Dodávateľ:IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Programové vybavenie APV / Ives
Zmluvne dohodnutá čiastka:313,67
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:313,67
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KÚŽP Nitra

Prílohy