Zmluva č. 3/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2008
Dodávateľ:Nitra-Servis
Predmet zmluvy - názov zmluvy:poskytovanie upratovacích a čistiacich prác - pracovisko ZM
Zmluvne dohodnutá čiastka:191,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KÚŽP Nitra
Poznámka:Suma 191,0 EUR je stanovená mesačne

Prílohy