Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
178/2004 OG - Vydavateľstvo Poľana, s.r.o., Bratislava, Súťažná 18 nákup učebníc pre základné a stredné školy 15 550 500 0 Ministerstvo školstva SR 30.04.2004 31.12.2004
1073/2010 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 Predmetom zmluvy je bezodplatný prevod správy hnuteľného majetku štátu s odovzdávajúceho na preberajúceho 15 515 637 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 18.08.2010 KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
1325/2008 HORNEX a.s. Dostavba a prestavba budovy Štátnej opery v Banskej Bystrici - odstránenie havaríjneho stavu 15 272 035 0 Štátna opera 31.07.2008 01.02.2010
SE-118-23-23/OVO -2008/2008 Doxx- stravné lístky, spol. s r.o., Žilina Zabezpečenie stravných poukážok 15 010 291 0 SE 31.12.2011
P287/2002 HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o. Kúpna zmluva 14 999 996 0 UNB-FNBA
Z-1269/2008 M-Silnice a.s. I/50 Tren. Mitice - zosuv-práce. 14 977 453 0 SSC 02.12.2008
073/1.2MP/2010/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 14 969 337 0 MŽP SR, Bratislava 22.06.2010 31.12.2015
A-2001-34 HOSPIMED Slovakia s.r.o. Kúpna zmluva č. 30101 14 960 000 0 UNB-FNBA
0590/2006 OG - Vydavateľstvo Poľana, s.r.o., Bratislava, Súťažná 18 nákup učebníc pre základné a stredné školy 14 891 900 0 Ministerstvo školstva SR 24.05.2006 31.12.2006
0598/2006 Terra vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava, Janáčkova 2 nákup učebníc pre základné a stredné školy 14 597 700 0 Ministerstvo školstva SR 24.05.2006 31.12.2006
188/2004 Oxico - Ján Strapec, Bratislava, Tvarožkova 15 nákup učebníc anglického a nemeckého jazyka pre základné a stredné školy 14 277 500 0 Ministerstvo školstva SR 30.04.2004 20.08.2004
4600000679 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní aplikačnej podpory pre IS pre SŠP 14 207 000 2 108 641 MF SR 11.01.2010 31.12.2014
UVN-59-5/2007 UNISTAV, Ku Surdoku 25, Prešov ZoD 14 168 055 0 VN 26.10.2007 31.03.2008
1198/6370/6370/2008/PPZ-04/08 Inžinierske stavby, a.s. I/67 Dobšinský kopec - Stratená oprava cesty 14 160 375 0 SSC 24.11.2008
284/6370/2007/PPZ-09/0 EUROVIA - Cesty, a.s. I/ Lada - Lipníky oprava cesty 14 143 221 0 SSC 02.07.2007
283/6370/2007/PPZ-08/07 STRABAG s.r.o. I/18 Dravecký kopec, oprava cesty v km 621,00-624,000 I.etapa 14 132 359 0 SSC 02.07.2007
UVN-27-9/2008 STAVOS,M.R.Štefánika 4/11, Ružomberok ZoD 14 118 833 0 VN 12.01.2009 15.09.2009
6370/21/06-PPZ EUROVIA - Cesty, a.s. I/18 Topoľany - Michalovce oprava cesty I. etapa 14 103 155 0 SSC 11.10.2006
389/6370/2007/PPZ-11/07 Inžinierske stavby, a.s. I/15 Benkovce, oprava cesty v km 10,560-13,560, I. etapa 14 029 772 0 SSC 09.07.2007
0528/2005 Terra vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava, Janáčkova 2 nákup učebníc pre základné a stredné školy 14 015 700 0 Ministerstvo školstva SR 07.06.2005 31.12.2005
6370/17/06-PPZ EUROVIA - Cesty, a.s. I/79 Hriadky - Vojčice oprava cesty I. etapa 14 004 851 0 SSC 07.07.2006
UVN-59-4/2007 STAVOS,M.R.Štefánika 4/11, Ružomberok ZoD 13 943 808 0 VN 24.09.2007 31.05.2008
4600000507 PosAm, spol. s r.o. Zmluva o dielo (rozšírenie APV RIS) 13 706 765 3 643 238 MF SR 12.09.2009 31.12.2011 účinnosť 01.01.2009; dod. č. 1 z 9.10.2009, dod. č. 2 z 9.4.2010
UVN-59-1/2007 UNISTAV, Ku Surdoku 25, Prešov ZoD 13 682 865 0 VN 23.03.2007 31.12.2009
063/1.2MP/2010/2010 Obec Slovenská Ľupča Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 13 641 207 0 MŽP SR, Bratislava 16.06.2010 31.12.2015
PRAV/171/2006 Thales ATM S.A., Francúzsko Dodávka radarových systémov vrátane opcií, ktoré sú uplatniteľné do 5 rokov od podpisu zmluvy / Zmluva o dielo 13 387 262 0 LPS SR, š. p. 19.09.2006 19.09.2011 Náklady na celkové plnenie zmluvy sú uvedené vrátane opcií, 2 opcie sú uplatnené (dodatok č. 2 a 3, jedna opcia je doposiaľ neuplatnená
UVN-57-5/2006 OMOSS,s.r.o. Osadská 679/15, Trstená ZoD 13 382 933 0 VN 14.09.2006 30.11.2006
ZoD 334/6131/2007 STAVRECO B&B s.r.o. stavebná firma Rekonštrukcia cestného laboratória na Studenej ul. v Bratislave - stav. práce 13 160 283 0 SSC 26.11.2007
181/2004 Expol Pedagogika, s.r.o., Bratislava, Pribišova 7 nákup učebníc pre základné a stredné školy 13 159 500 0 Ministerstvo školstva SR 30.04.2004 31.12.2004
UVN-27-2/2008 STAVOS,M.R.Štefánika 4/11, Ružomberok ZoD 13 132 868 0 VN 22.08.2008 30.11.2008