Zmluva č. PRAV/171/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PRAV/171/2006
Dodávateľ:Thales ATM S.A., Francúzsko
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka radarových systémov vrátane opcií, ktoré sú uplatniteľné do 5 rokov od podpisu zmluvy / Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 387 262,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 387 262,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:LPS SR, š. p.
Poznámka:Náklady na celkové plnenie zmluvy sú uvedené vrátane opcií, 2 opcie sú uplatnené (dodatok č. 2 a 3, jedna opcia je doposiaľ neuplatnená

Prílohy