Zmluva č. 4600000507

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000507
Dodávateľ:PosAm, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo (rozšírenie APV RIS)
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 706 764,92
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 706 764,92
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 643 238,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR
Poznámka:účinnosť 01.01.2009; dod. č. 1 z 9.10.2009, dod. č. 2 z 9.4.2010

Prílohy