Zmluva č. A-2001-34

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:A-2001-34
Dodávateľ:HOSPIMED Slovakia s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 30101
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 960 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 960 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:UNB-FNBA

Prílohy