Zmluva č. 6370/17/06-PPZ

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6370/17/06-PPZ
Dodávateľ:EUROVIA - Cesty, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/79 Hriadky - Vojčice oprava cesty I. etapa
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 004 850,58
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy