Zmluva č. 283/6370/2007/PPZ-08/07

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:283/6370/2007/PPZ-08/07
Dodávateľ:STRABAG s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/18 Dravecký kopec, oprava cesty v km 621,00-624,000 I.etapa
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 132 358,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy