Zmluva č. UVN-59-1/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:UVN-59-1/2007
Dodávateľ:UNISTAV, Ku Surdoku 25, Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZoD
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 682 864,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 682 864,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:VN

Prílohy