Zmluva č. 1198/6370/6370/2008/PPZ-04/08

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1198/6370/6370/2008/PPZ-04/08
Dodávateľ:Inžinierske stavby, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/67 Dobšinský kopec - Stratená oprava cesty
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 160 375,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy