Zmluva č. 389/6370/2007/PPZ-11/07

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:389/6370/2007/PPZ-11/07
Dodávateľ:Inžinierske stavby, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/15 Benkovce, oprava cesty v km 10,560-13,560, I. etapa
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 029 771,56
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy