Zmluva č. 284/6370/2007/PPZ-09/0

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:284/6370/2007/PPZ-09/0
Dodávateľ:EUROVIA - Cesty, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/ Lada - Lipníky oprava cesty
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 143 221,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy