Zmluva č. 1325/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1325/2008
Dodávateľ:HORNEX a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dostavba a prestavba budovy Štátnej opery v Banskej Bystrici - odstránenie havaríjneho stavu
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 591 317,86
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 272 035,36
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo kultúry
Objednávateľ:Štátna opera

Prílohy