Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
353/2009-940-K/2009 Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany Kontrakt 2 247 251 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.12.2009 31.12.2010
7/2008 Geodetická kancelária URBAN-LAUKO, spol. s r.o., Levice, Nám.Šoltésovej ROEP Marcelová 2 244 102 0 ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého 31.03.2011
UIA-28/2031 MANIPUL, TN ND pre lietadlá L-410 2 238 611 0 VVzS 16.04.2008 28.11.2008
1061/6350/2007/T-8/07 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/77 Bardejov juhozápadný obchvat (DSZ,DÚR) chýbajú 2 dodatky 2 238 223 0 SSC 20.02.2008
031/2.1MP/2009/2009 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Žilina Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2 234 203 0 MŽP SR, Bratislava 15.02.2010 31.05.2012
1/DOD/2010/200/7250/2010 MŽP SR, Bratislava Kontrakt medzi MŽP SR a VUVH 2 233 672 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.01.2010 31.12.2010
UVN-58-24/2007 FILTRA,Bernoláková 14, Lipt.Mikuláš ZoD 2 231 512 0 VN 09.07.2007 30.09.2007
UVN-26-28/2008 OMOSS,s.r.o. Osadská 679/15, Trstená ZoD 2 217 710 0 VN 09.06.2008 30.09.2008
070/1.2MP/2010/2010 Mesto Hlohovec Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 2 207 633 0 MŽP SR, Bratislava 10.06.2010 31.12.2015
UIA-28-2089 KOVAL SYSTEMS, a. s., Beluša Terče 2 206 102 0 rad pre investície a akvizície MO 03.07.2008 31.08.2008
160-100-2008 Goldmann Systems Staré grunty 218 Systémové a technologické zabezpečenie IS ovzdušia 2 205 070 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 29.06.2009 31.01.2011
160-100-2008 Goldmann Systems Staré grunty 218 Systémové a technologické zabezpečenie IS ovzdušia 2 205 070 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 29.06.2009 31.01.2011
113/2008 ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby I/79 Slovenské Nové Mesto obchvat 2 201 381 0 SSC 03.07.2008
UVN-97-2/2007 A-projekt,Š.N.Hýroša 12, Ružomberok ZoD 2 200 000 0 VN 23.07.2007 28.02.2008
A-2001-41 Dynex Servis s.r.o. Kúpna zmluva 2 193 568 0 UNB-FNBA
DSS-14/2008 Data System Soft, spol .s.r.o. Dodávka zariadení pre sieťovú infraštruktúru 2 174 456 0 Štátny fond rozvoja bývania 03.03.2008
AOS-1-101-50-12-2006-OSM KUBUS - Petráš, Repček s.r.o. Ondrašovská 13, 031 05 Liptovský Mikuláš Zmluva o dielo 2 173 391 72 143 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 24.10.2006 15.12.2006
AOS-1-101-50-12-2006-dodatok KUBUS - Petráš, Repček s.r.o. Ondrašovská 13, 031 05 Liptovský Mikuláš Dodatok č.1 - zmluva o dielo 2 173 391 72 143 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 13.12.2006 22.12.2006
071/1.2MP/2010/2010 Obec Marianka, Marianka Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2 172 765 0 MŽP SR, Bratislava 15.06.2010 31.10.2012
4600000548 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP08/157 na EIS pre potreby MDPT SR 2 172 542 0 MF SR 01.12.2008 30.10.2011 záruka na SW 24 mesiacov
2004-104 COMEDIS, s r.o.,Winterova 20,921 01 Piešťany kúpna zmluva č.3-203-35-03 - laminárne boxy 7ks 2 171 381 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 22.07.2004
RU178/2004 Nimag s.r.o. Kúpna zmluva 2 169 525 0 UNB-FNBA
26/6470/2007 AQUA - VITA, s.r.o. Ba I/65D,Martin - oprava DZM GHH-TRANSFLEX na MO 65D-009 2 161 330 0 SSC 13.07.2007
0589/2006 IURA EDITION, spol. s r.o., Bratislava, Oravská 17 nákup učebníc pre obchodné akadémie 2 161 300 0 Ministerstvo školstva SR 24.05.2006 31.12.2006
114/2008 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/79 Hriadky - Trebišov preložka (TŠ, Z) 2 158 446 0 SSC 12.06.2008
4600000458 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní aplikačnej podpory pre IS účtovníctva príjmového cyklu kapitoly VPS v správe MF SR, v prostredí CS SR 2 157 605 0 MF SR 31.03.2008 01.03.2010 záruka za funkcionalitu systému 3 mesiace
Z-145/2007 AGRI FAIR - POWER LIFT s.r.o. Výšková úprava kanálových poklopov a vpustí 2 157 232 0 SSC 04.09.2007
UIA-26-2287 STRATOS 07, s. r. o., Praha , ČR Vesta nepriestrelná 2 155 090 0 rad pre investície a akvizície MO 12.10.2006 08.12.2006
130/2003 Vydavateľstvo Príroda, s.r.o., Bratislava, Koceľova 17 nákup učebníc pre základné a stredné školy 2 155 000 0 Ministerstvo školstva SR 31.03.2003 31.12.2003
UIA-28-2297 PYRA, spol. s r. o., Bratislava Chrániče lakťov a kolien 2 152 472 0 rad pre investície a akvizície MO 18.11.2008 19.12.2008