Zmluva č. Z-145/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z-145/2007
Dodávateľ:AGRI FAIR - POWER LIFT s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výšková úprava kanálových poklopov a vpustí
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 157 232,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy