Zmluva č. 4600000548

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000548
Dodávateľ:Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. HP08/157 na EIS pre potreby MDPT SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 172 541,99
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 172 541,99
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MF SR
Poznámka:záruka na SW 24 mesiacov

Prílohy