Zmluva č. 114/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:114/2008
Dodávateľ:DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/79 Hriadky - Trebišov preložka (TŠ, Z)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 158 445,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy