Zmluva č. 2004-104

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2004-104
Dodávateľ:COMEDIS, s r.o.,Winterova 20,921 01 Piešťany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:kúpna zmluva č.3-203-35-03 - laminárne boxy 7ks
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 171 381,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 171 381,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Prílohy