Zmluva č. AOS-1-101-50-12-2006-dodatok

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:AOS-1-101-50-12-2006-dodatok
Dodávateľ:KUBUS - Petráš, Repček s.r.o. Ondrašovská 13, 031 05 Liptovský Mikuláš
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č.1 - zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 173 390,74
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 173 390,74
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:72 143,36
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši