Zmluva č. 1061/6350/2007/T-8/07

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1061/6350/2007/T-8/07
Dodávateľ:DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/77 Bardejov juhozápadný obchvat (DSZ,DÚR) chýbajú 2 dodatky
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 238 223,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy