Zmluva č. 7/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7/2008
Dodávateľ:Geodetická kancelária URBAN-LAUKO, spol. s r.o., Levice, Nám.Šoltésovej
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Marcelová
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 244 102,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 244 102,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého

Prílohy