Zmluva č. DSS-14/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:DSS-14/2008
Dodávateľ:Data System Soft, spol .s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka zariadení pre sieťovú infraštruktúru
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 174 456,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 174 456,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Štátny fond rozvoja bývania

Prílohy