Zmluva č. 353/2009-940-K/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:353/2009-940-K/2009
Dodávateľ:Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kontrakt
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 085 464,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:1 161 787,00
Celková dohodnutá čiastka:2 247 251,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy