Zmluva č. 1/DOD/2010/200/7250/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/DOD/2010/200/7250/2010
Dodávateľ:MŽP SR, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kontrakt medzi MŽP SR a VUVH
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 233 672,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 233 672,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5

Prílohy