Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
02170008 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Rámcová zmluva 39 761 11 400 SMÚ 15.07.2008
04670006 DIMALINE spol. s r.o. Kúpna zmluva 19 276 0 SMÚ 20.07.2006 15.10.2006
2008/120/006470/01780 Deloitte Advisory, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 4 211 295 624 369 ÚNMS SR 19.09.2008
2009/300/009179/00825 Deloitte Advisory, s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb 71 281 0 ÚNMS SR 15.12.2009 30.12.2009
A1/2009/004578 Deloitte Advisory, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 2 425 458 0 ÚNMS SR 18.08.2009 31.12.2009 nedošlo k plneniu zmluvy = zmluva zanikla
2009/300/007294/00825 Delicom, s.r.o. Servisná zmluva 71 400 12 535 ÚNMS SR 01.11.2009 Celková čiastka = fin. limit
2008/120/009196/01780 Delicom, s.r.o. Servisná zmluva 39 501 0 ÚNMS SR 01.11.2008 13.09.2009 Celková čiastka = finančný limit
2009/0400/07968 Delicom, s.r.o. Zmluva o dielo 59 560 0 ÚNMS SR 15.12.2009 28.12.2009
A1/2008/000234/00137 Delicom, s.r.o. Zmluva o dielo 37 921 0 ÚNMS SR 06.12.2007 31.12.2007
06122008 DELETE, s.r.o. Kúpna zmluva 1 732 0 SMÚ 30.10.2008 30.11.2008
07522008 D-Ex Limited spol. s r.o. Kúpna zmluva 3 389 0 SMÚ 17.12.2008 31.01.2009
04370006 D-Ex Limited spol. s r.o. Kúpna zmluva 10 203 0 SMÚ 28.07.2006 31.12.2006
39/2009 CQS - Sdružení pro certifikaci systému jakosti Licenční smlouva 386 386 SÚTN 21.12.2009 20.11.2012 hradené z vlastných zdrojov
2009/500/7526/01890 Comm, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 34 793 0 ÚNMS SR 18.11.2009 20.12.2009
2010/300/000887/00825 Comm, s.r.o. Zmluva o dielo 16 013 0 ÚNMS SR 15.04.2009 13.07.2009
A1/2007/005456 BL Consulting, s.r.o. Zmluva o vykonaní due diligence 67 546 0 ÚNMS SR 10.07.2007 15.11.2007
11072009 BARYT s.r.o. Zmluva o dielo 15 252 0 SMÚ 12.10.2009 20.12.2009
05070010-1 BALA, a.s., Veľká Budafa 66, 930 34 Holice Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 050/700/10 - Rekonštrukcia objektu trafostanice 78 169 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 22.11.2010 31.03.2011 Suma je uvedená v €.
04625000 B&K, spol. s r., Hlavatého 3, 811 03 Bratislava Kúpna zmluva č. 002/28/00 - dodanie kalibračného systému Bruel & Kjaer typu 9600U 2 896 576 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 25.08.2000 30.11.2000 Suma je uvedená v slovenských korunách.
09140009 ATest, s.r.o. Kúpna zmluva 10 755 0 SMÚ 21.08.2009 09.10.2009
09221009 ATest, s.r.o. Kúpna zmluva 6 021 0 SMÚ 11.08.2009 30.10.2009
05070006 Atest, s.r.o. Kúpna zmluva 43 135 0 SMÚ 14.08.2006 30.11.2006
05621008 ATest, s.r.o. Kúpna zmluva 24 846 0 SMÚ 03.11.2008 18.11.2008
04770006 ATest, s.e.o. Kúpna zmluva 15 990 0 SMÚ 07.08.2006 30.09.2006
A1/2006/005996 Art Look s.r.o. Zmluva o dielo 73 076 0 ÚNMS SR 04.08.2006 31.10.2006
2009/300/003360/00825 ARS IURIS Slovakia, spol. s.r.o. Rámcova dohoda o poskytnutí právnych služieb 197 540 0 ÚNMS SR 20.05.2009 31.12.2009 Celková čiastka = finančný limit
2008/120/001320/00595 ARS IURIS Slovakia, spol. s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 37 526 0 ÚNMS SR 08.02.2008 31.03.2008
2008/120/003032/01278 ARS IURIS Slovakia, spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí právnych služieb 183 679 0 ÚNMS SR 25.03.2008 31.12.2008
01010009 ARS IURIS Slovakia, spol. s r.o. Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb 19 900 0 SMÚ 11.02.2009 31.03.2009
07910009 ARS IURIS Slovakia, spol. s r.o. Právne služby v súvislosti s riešením komplexnej problematiky vysporiadania vzťahov medzi SMU a BIONT / Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb 15 681 0 SMÚ 17.07.2009 31.12.2009
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>