Zmluva č. A1/2007/005456

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:A1/2007/005456
Dodávateľ:BL Consulting, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o vykonaní due diligence
Zmluvne dohodnutá čiastka:67 546,31
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:67 546,31
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy