Zmluvy za Krajský školský úrad v Prešove


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
10/2005 Juraj Kožej, Prešov, Prostějovská 79 Zmluva o poskytovaní služieb autoumyvárne uzavretá v zmysle § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka 0 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 01.01.2006 31.12.2006
13/2008 MOTOCENTRUM , Prešov, Bottova 3 Zmluva o poskytovaní služieb autoumyvárne uzavretá v zmysle § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka 0 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 21.02.2008 31.12.2008
1/2009 Štefan Vaňo, Prešov, 17. novembra 3739/92 Zmluva o poskytovaní služieb autoumyvárne uzavretá v zmysle § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka 0 0 Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11 08.01.2009 31.12.2009
11/2008 Prolink, s.r.o., Dolný Kubín, 9. Mája 325/1 Kúpna zmluva č. 2008061 175 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 29.09.2008 15.10.2008
12/2008 DOBRO, spol. s r. o. , Prešov, Sekčovská č. 54 Zmluva o dodávke upratovacích služieb uzavretá dnešného dňa v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov - Občiansky zákonník 524 0 Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11 27.10.2008 31.12.2008
6/2007 Ing. Grocký Ľubomír - DRUPROJEKT IPZ, Prešov, Okružná č. 33 Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl., Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 2 158 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 06.03.2007 18.03.2007
14/2009 Ing. Branislav Vojtek, Prešov, Sibírska 41 Zmluva o dielo č.1/KŠÚ/VO - SV/2009 2 168 0 Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11 09.09.2009 17.05.2010
20/2006 Ing. Rudolf Novotný - DRUPROJEKT IPZ, Prešov, Okružná č. 33 Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl., Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 2 324 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 22.09.2006 27.09.2006
15/2006 Prezent media s. r. o., Prešov, Bottova č. 3 Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. "Obchodný zákonník" v platnom znení a § 45 zákona č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2 433 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 21.04.2006 10.06.2006
17/2006 Prezent media s. r. o., Prešov, Bottova č. 3 Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. "Obchodný zákonník" v platnom znení a § 45 zákona č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5 707 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 21.04.2006 15.05.2006
66/2008 SAURUS spol. s r. o., Poprad, Sobotské námestie 16 Zmluva o dielo číslo:15/2008 13 443 0 Základná škola pre nevidiacich a slabozrakých internátna, Levoča, Námestie Štefana Kluberta 2 16.09.2008 31.12.2009
16/2006 Prezent media s. r. o., Prešov, Bottova č. 3 Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. "Obchodný zákonník" v platnom znení a § 45 zákona č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 13 813 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 21.04.2006 15.05.2006
67/2008 Miroslav GOGA - MOREZ, Prešov, Ul. Kotrádova č. 5 Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 15 427 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 29.07.2008 15.09.2008
22/2008 RobSON-Ing. Róbert Šmajda, Snina, Palariková č. 1603/2 Zmluva o dielo číslo: 05/2008 16 265 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 09.05.2008 12.06.2008
23/2008 RobSON-Ing. Róbert Šmajda, Snina, Palariková č. 1603/2 Zmluva o dielo číslo: 02/06/2008 16 265 0 Odborné učilište internátne, Snina, Palárikova 1603/2 09.05.2008 12.06.2008
21/2008 SAURUS spol. s r. o., Poprad, Sobotské námestie 16 Zmluva o dielo číslo: 07/2008 16 415 0 Špeciálna základná škola , Kežmarok, Kostolné námestie 28 18.07.2008 26.09.2008
20/2008 SAURUS spol. s r. o., Poprad, Sobotské námestie 16 Zmluva o dielo číslo: 05/2008 17 651 0 Základná škola pre nevidiacich a slabozrakých internátna, Levoča, Námestie Štefana Kluberta 2 18.07.2008 26.09.2008
18/2006 CAMEA computer systems, a.s., Prešov, Bottova č. 3 Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. "Obchodný zákonník" v platnom znení a § 45 zákona č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 19 171 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 15.05.2006 31.05.2006
15/2008 Inžinierska agentúra, s.r.o., Vranov nad Topľou, Jarná 391/15 Zmluva o dielo číslo: 02/07/2008 22 063 0 Základná škola pre telesne postihnutých a detské integračné centrum , Vranov nad Topľou, Budovateľská 1309 25.07.2008 31.10.2008
18/2008 Ing. arch. Pavol Repka, PhD., Stará Lesná, Tatranská ulica 1/169 Zmluva o dielo číslo: 09/2008 24 231 0 SOU pre zrakovo postihnutú mládež internátne , Levoča, Námestie Štefana Kluberta 1 21.07.2008 29.09.2008