Zmluva č. 18/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:18/2008
Dodávateľ:Ing. arch. Pavol Repka, PhD., Stará Lesná, Tatranská ulica 1/169
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo číslo: 09/2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 265,02
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:7 966,00
Celková dohodnutá čiastka:24 231,02
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:SOU pre zrakovo postihnutú mládež internátne , Levoča, Námestie Štefana Kluberta 1

Prílohy