Zmluva č. 23/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:23/2008
Dodávateľ:RobSON-Ing. Róbert Šmajda, Snina, Palariková č. 1603/2
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo číslo: 02/06/2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 265,02
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 265,02
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Odborné učilište internátne, Snina, Palárikova 1603/2

Prílohy