Zmluva č. 12/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12/2008
Dodávateľ:DOBRO, spol. s r. o. , Prešov, Sekčovská č. 54
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dodávke upratovacích služieb uzavretá dnešného dňa v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov - Občiansky zákonník
Zmluvne dohodnutá čiastka:524,25
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:524,25
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11

Prílohy