Zmluva č. 67/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:67/2008
Dodávateľ:Miroslav GOGA - MOREZ, Prešov, Ul. Kotrádova č. 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 427,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 427,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3

Prílohy