Zmluva č. 21/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:21/2008
Dodávateľ:SAURUS spol. s r. o., Poprad, Sobotské námestie 16
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo číslo: 07/2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 414,54
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 414,54
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Špeciálna základná škola , Kežmarok, Kostolné námestie 28

Prílohy