Zmluva č. 11/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/2008
Dodávateľ:Prolink, s.r.o., Dolný Kubín, 9. Mája 325/1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 2008061
Zmluvne dohodnutá čiastka:174,93
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:174,93
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3

Prílohy