Zmluva č. 1/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2009
Dodávateľ:Štefan Vaňo, Prešov, 17. novembra 3739/92
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb autoumyvárne uzavretá v zmysle § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11

Prílohy