Zmluva č. 20/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:20/2008
Dodávateľ:SAURUS spol. s r. o., Poprad, Sobotské námestie 16
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo číslo: 05/2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 256,54
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:1 394,00
Celková dohodnutá čiastka:17 650,54
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Základná škola pre nevidiacich a slabozrakých internátna, Levoča, Námestie Štefana Kluberta 2

Prílohy