Zmluva č. 17/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:17/2006
Dodávateľ:Prezent media s. r. o., Prešov, Bottova č. 3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. "Obchodný zákonník" v platnom znení a § 45 zákona č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 707,06
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 707,06
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3

Prílohy