Zmluvy za Daňové riaditeľstvo


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
0199PS A.M.I.S. spol. s r.o. Zmluva o pozáručnom servise č. 0199PS 0 0
- Agrostroj a.s. Michalovce stravné lístky, stravovanie 3 11 291 DR SR, pracovisko Košice 01.01.2000 6712
ZoDč.114/13/2010 Slovenská Grafia, a.s. Bratislava Zmluva o dielo č. 114/13/2010 0 390 980 DR SR Banská Bystrica 18.06.2010 17.06.2014 */ dľa potreby sa vystavujú objednávky
42/2000 Softline Services, spol. s r.o. Zmluva o dielo č. 42/2000 600 130
- Spravbytkomfort - D Zabezpeč. prevádzky budovy - DÚ Prešov II 30 779 15 394 DR SR, pracovisko Prešov 31.12.2010 31.12.2010
- Správa účelových zariadení UMB B.Bystrica - Št. jedáleň č. 3 Zmluva o závodnom stravovaní 1 500 750 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 01.10.2001
40179 Stavoinvesta, spol. s r.o., B.Bystrica Vakonanie a zabezpečenie technického dozoru (DR SR-rekonštrukcia a nadstavba, Nová 13) 34 839 0 DR SR Banská Bystrica 21.01.2010 31.10.2010 čerpaniek 09.07.2010: 4 145,59 €
3952500088 Stombo Nitra, sro revízia EZS 705 313 DR SR, pracovisko Nitra 31.05.1996
PSN/RaO/5/2009 Stopkrimi, s.r.o., Žilina revízie zabezp. Zariadenia 71 71 DR SR, pracovisko Žilina 01.01.2009
- Stredná odbor. škola obchodu a služieb, Martin závod.stravovanie 15 200 6 330 DR SR, pracovisko Žilina 28.05.2008
056/2010/Z TASR Spravodajský servis 474 2 844 DR SR Banská Bystrica 01.05.2010 30.04.2011
86/2006S TECO, Ing. Ján Králik, Žilina Monitorovanie, revízie a servis 98 75 DR SR, pracovisko Žilina 12.10.2006
138/10/95 Alcatel s.r.o., Bratislava servis telefónnej ústredne 0 0 DR SR, pracovisko Košice 01.11.1995 6740
III.05 TELECOM ALARM s.r.o., Nevädzova 5,Bratislava Tech.kontroly 1 548 808 DR SR, pracovisko Trnava 29.06.2005
- TRADIMEX Stravné lístky 73 150 31 000 DR SR Banská Bystrica 01.02.1997
57 Talpaš, s.r.o. B.Bystrica stravovanie 2 280 1 140 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 23.07.2008
- Technické služby, s.r.o. Kežmarok - Z Zimná údržba účelových komunikácií 150 150 DR SR, pracovisko Prešov 15.11.2007
3952500141 Transtechnika servis výťahov 398 199 DR SR, pracovisko Nitra 01.01.1994
- Trezor Slovakia, Banská Bystrica poskytovanie strážnej služby 15 201 7 600 DR SR, pracovisko Žilina 22.12.2008
3952500098 Trezor Slovakia, sro informačná služba-NZ 10 908 5 007 DR SR, pracovisko Nitra 01.01.2009