Zmluva č. 3952500141

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3952500141
Dodávateľ:Transtechnika
Predmet zmluvy - názov zmluvy:servis výťahov
Zmluvne dohodnutá čiastka:398,32
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:398,32
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:199,32
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Nitra

Prílohy