Zmluva č. III.05

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:III.05
Dodávateľ:TELECOM ALARM s.r.o., Nevädzova 5,Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Tech.kontroly
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 547,65
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 547,65
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:808,35
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Trnava

Prílohy