Zmluva č. -

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:-
Dodávateľ:Spravbytkomfort - D
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpeč. prevádzky budovy - DÚ Prešov II
Zmluvne dohodnutá čiastka:30 778,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:30 778,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:15 394,08
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Prešov

Prílohy