Zmluva č. 86/2006S

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:86/2006S
Dodávateľ:TECO, Ing. Ján Králik, Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Monitorovanie, revízie a servis
Zmluvne dohodnutá čiastka:98,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:98,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:74,70
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Žilina

Prílohy