Zmluva č. ZoDč.114/13/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZoDč.114/13/2010
Dodávateľ:Slovenská Grafia, a.s. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 114/13/2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:390 980,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR Banská Bystrica
Poznámka:*/ dľa potreby sa vystavujú objednávky

Prílohy