Zmluva č. PSN/RaO/5/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSN/RaO/5/2009
Dodávateľ:Stopkrimi, s.r.o., Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:revízie zabezp. Zariadenia
Zmluvne dohodnutá čiastka:71,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:71,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:71,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Žilina

Prílohy