Zmluva č. -

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:-
Dodávateľ:Technické služby, s.r.o. Kežmarok - Z
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zimná údržba účelových komunikácií
Zmluvne dohodnutá čiastka:150,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:150,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:150,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Prešov

Prílohy