Zmluva č. -

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:-
Dodávateľ:Trezor Slovakia, Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:poskytovanie strážnej služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 201,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 201,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:7 600,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Žilina

Prílohy