Zmluva č. 138/10/95

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:138/10/95
Dodávateľ:Alcatel s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:servis telefónnej ústredne
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Košice
Poznámka:6740

Prílohy