Zmluva č. 42/2000

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:42/2000
Dodávateľ:Softline Services, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 42/2000
Zmluvne dohodnutá čiastka:600,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:600,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:129,82
Rezort:
Objednávateľ:

Prílohy