Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
0932/2010 Zmluva o poskytovaní nepretržitej strážnej služby vo vybratých objektoch MŠVV a Š SR 650 704 0 03.01.2011 31.12.2013
0929/2010 Kúpna zmluva - nákup učebníc 189 310 0 13.12.2010 31.12.2010
0298/2010 Servis pre jednotný finančno-ekonomický informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy 7 450 864 0 02.06.2010 02.06.2014
0299/2010 Vytvorenie diela - Technologický a funkčný upgrade etalónového riešenia jestvujúceho užívaného jednotného finančno-ekonomického informačného systému slovenských verejných vysokých škôl na verziu SAP ....... 5 386 982 0 02.06.2010 02.06.2014
0617/2010 Čiastková vykonávacia zmluva uzatvorená na základe Rámcovej dohody č. 280/2010 z 30.04.2010 1 310 323 0 22.06.2010 31.12.2010
1397/2008 Zmluva o poskytnutí upratovacích a čistiacich služieb 0 0 19.12.2008 31.12.2010
0963/2010 Zmluva o dielo ANCIMIS 24 000 0 16.12.2010 25.02.2011
1386/2009 Stanislav Mikulášek - SERVIS TELEKOS, Bratislava, Karadžičová 57 Servis, údržba a oprava telekomunikačných zariadení a dodávka materiálov a náhradných dielov 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 21.12.2009 21.12.2010
0275/2010 ACASE, a.s., Košice, Čordáková 13 Prevádzka , servis, legislatívna a technologická podpora a implementácia systému CASE*ERP 51 400 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 26.05.2010 03.03.2011
0821/2008 Agentúra VKM, s r.o., Bratislava, Grosslingová 69 Zmluva na zabezpečenie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre potreby MŠ SR 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.07.2008 30.07.2010
1135/2009 Aitec spol. s r.o., Bratislava, Slovinská 12 Kúpna zmluva - nákup učebníc 832 429 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.10.2009 31.12.2011
0279/2010 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Zmluva o poskytnutí konzultačných služieb pri príprave a realizácii projektu Dátové centrum rezortu školstva - 3 etapa 34 986 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 20.05.2010 31.12.2010
1137/2009 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/c,Plynárenská Rámcová dohoda na zabezpečenie dodávok, inštalácie a potrebného servisného zabezpečenia výpočtovej techniky 9 641 582 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 29.10.2009 29.10.2013
1485/2007 DOXX - stravné lístky spol. s r.o., Žilina, Murgašova 3 Rámcová zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancoz MŠ SR 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 31.10.2007
0753/2008 DOXX - stravné lístky spol. s r.o., Žilina, Murgašova 3 Zmluva o zabezpečení stravovacích služieb formou stravných lístkov 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 09.07.2008 31.03.2012
0709/2009 Kanex Slovakia,s.r.o., Bratislava, Stará Vajnorská 16, 3/A Rámcová dohoda na dodávku tonerových a atramentových náplní do tlačiarní, faxových prístrojov a kopírovacích strojov 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 04.08.2009 04.08.2013
62.00.1041. KONE s.r.o, Bratislava, Galvaniho 7/B,Púchovská 16 Zmluva o dielo - oprava a údržba výťahov 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 16.02.1998
0917/2009 LUKO-SK, s.r.o., Kuchyňa, Kuchyňa 469 Zmluva o dielo na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na elektrických výťahoch 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 31.07.2009
0065/2009 MAURIT s.r.o., Dubnica nad Váhom, Partizánska 1281/13 Zmluva o dielo - zhotovenie softvéru, vývoj, testovanie a imlementácia systému Mobility - online 69 126 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 17.02.2009 31.12.2013
0277/2010 NetFinance, spol.s.r.o., Bernolákovo, Topoľový rad 39 Vytvorenie diela - Realizačná štúdia k technologickej aplikácii pre šírenie multimediálneho obsahu pre účely rekvalifikácie a ďalšieho vzdelávania pre výkon celoživotného poradenstva 29 875 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 03.05.2010 30.07.2010