Zmluva č. 1485/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1485/2007
Dodávateľ:DOXX - stravné lístky spol. s r.o., Žilina, Murgašova 3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancoz MŠ SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy