Zmluva č. 1135/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1135/2009
Dodávateľ:Aitec spol. s r.o., Bratislava, Slovinská 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - nákup učebníc
Zmluvne dohodnutá čiastka:832 428,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:832 428,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy